V roce 2019 byla v Oslavanech schválená změna územního plánu č.1 a rozšíření zastavitelných ploch v oblasti za hřbitovem, v Havírně nebo také v Padochově.

Edit 23.1.

Je vidět že náš článek zahájil občanskou iniciativu v Oslavanech a zájem o dění v obci. Tímto dáváme podporu nově vzniklé skupině na Facebooku - Bydlíme v Oslavanech

Edit 24.1.

Stejný developer vykoupil další pozemky města v Padochově

Oslavany prodávají své stavební parcely výhradně jednomu developerovi, mohli by ale nejprve oslovit své občany
V lednu 2019 Oslavany odprodaly 3 rozsáhlé parcely v Padochově (každá po cca800m2) za cenu 505,- /m2 - celkově za cca 1 300 000,- (nezapočítaná cenaprojektové dokumentace) Aby developer mohl projekt zrealizovat, potřeboval odkoupit 2 parcely vpravo odsoukromého vlastníka. To se mu podařilo v pr…

Během roku 2019 oslovil obec Oslavany developer, že by měl zájem odkoupit celou Starou Horu a začal tam stavět. Taková akce ale musí projít také změnou územního plánu, kde se musí obhájit zábor zemědělské půdy vs rostoucí počet obyvatel obce.

Záhadný prodej Staré Hory Oslavany patřící městu Oslavany - budoucích stavebních parcel za 250,-/m2
Při rozloze parcel 191 875m2 a prodejní ceně 250,-/m2 je celková cena parcel 47968 750,-. Pokud by město parcely nabídlo formou dražby, obálkové metody nebojákéhokoliv transparentního způsobu prodeje, mohlo by dosáhnout například nacenu 700,- /m2 za kolik město Ivančice vykupovalo parcely v loka…
Náš starší článek z roku 2019 upozorňující na zvláštní okolnosti prodeje Staré Hory

Vzhledem k rozsahu celé akce není možné udělat takový zábor zemědělské půdy, bez odejmutí jiných zastavitelných ploch, které jsou stále zemědělsky využívané, přestože se staly v roce 2019 změnou č. 1 územního plánu zastavitelné.

Výsledkem celé akce tedy je, jak jsme již dříve informovali, že město Oslavany prodalo pod cenou tzn 250,-/m2 celou Starou Horu. Cenový odhad zpracovaný panem soudním znalcem Faltýnkem nastavil takovou cenu s ohledem, že jde o nezastavitelné plochy. Ty se ale obchodují v rozmezí 15-50,- / m2 (orná půda).

Obec Oslavany ovšem ihned zahájilo akci změny územního plánu ve prospěch developera, takže odhad měl pracovat s naprosto jinou částkou. Cena stavebních parcel se v Oslavanech pohybuje okolo 1200-2000,-/m2. Například v Ivančicích město vykupovalo v roce 2015 stavební parcely nezasíťované za 700,- /m2. Dnes jim je nikdo neprodá pod 1200,- /m2 i když na nich nejsou sítě.

K další netransparentnosti (rozuměj neprůhlednosti, zákonné podmínky úředníci splnili) celé akce přispívá i fakt, že náhled nového územního plánu je k dispozici pouze na stránkách města Ivančice (s rozšířenou působností). Oslavany zatím informovaly pouze o projednání změn v ÚP, které se bude projednávat 24.2.2020. Takže se zde opět jede na limity promlčení, pokud by se to občanům nelíbilo.

Na oficiálních stránkách obce ke dni 22.1. žádná zmínka o územním plánu číslo 2

Náhled nového ÚP č. 2 Oslavany - platnost 2020

https://edeska.ivancice.cz/ude/import/www/vr2020/vm01/MUIV0B0IC43L_0.html

Aktuálně ještě platný ÚP 2019

Aktuálně ještě platný ÚP 2019

Nový ÚP 2020 odebírá veškeré tyto plochy ve prospěch Staré Hory

Nový ÚP 2020 -žlutozelené plochy jsou odebrané ze zastavitelnosti

Majitelé těchto pozemků jistě nebudou mít velkou radost

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/bydleni/oslavany-oslavany-novoveska/64613980#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/oslavany-padochov-/2994376284#img=0&fullscreen=false

Poslední zajímavostí této akce je rychlost souběhu realizace prodeje a to bez výběrového řízení jedinému zájemci, včetně prakticky okamžité žádosti na změnu územního plánu. Již v březnu 2019 odeslaly Oslavany žádost na změnu ÚP, ale skutečný prodej realizovali až v květnu, kde se cena 250,- /m2 odhadce opírala o fakt, že jde podle aktuálního platného územního plánu o nestavební parcely. Bylo to snad cílené zamlčení chystaných změn nebo nedbalost úředníků? Nebo i fakt, že developer v obci již realizoval významnou stavbu bytového domu na pozemcích města...

MUOS/01227/2019

Jak provést celou akci transparentně? Inspirací může být prodej dražbou koncových parcel obcí, jak to udělali ve 3 aukčních kolech v Moravském Krumlově.

Více v článku na ivancice.info - Prodej stavebních parcel v Moravském Krumlově dražbou

Projekt Staré Hory na webu developera