Žadatelem je místní soudní znalec, který zeleně vybarvené pozemky koupil v červenci 2021 od firmy Level a.s. za cca 3 miliony korun.

Nabízí směnu části pozemku p.č. 2435/66, který je sice částečně stavební, ale nevede k němu žádná přístupová cesta ve vlastnictví města Oslavan a tedy tato směna je nevýhodná z pozice města. Pan F. si je situace vědom a proto by se rád zbavil této části pozemku, protože zde bude nákladné vybudovat inženýrské sítě a tedy tuto zodpovědnost rád přenechá na město.

Tím že si nechá zbytek pozemku, tak při příští změně územního plánu již může být opět stavební. To že zastupitelé umí čarovat s územním plánem již oslavanáci dávno vědí, tyto parcely totiž byly před odebráním na Starou Horu stavebními. Viz kauza Stará Hora a záhadný prodej developerovi.

Záměr o směně pozemků ul. Kostelní - ul. Novoveská, v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/03891/2021
Zelené pozemky pana Falt*nka - červené jsou města Oslavany a mají být směněny za červeně vyšrafovanou část pozemku

6. zasedání zastupitelstva města Oslavany v roce 2021

Konané dne 20.09.2021 v 18:00 hodin ve velkém sále Dělnického domu.

Co se týká rychlosti, je výhodné si akci dobře načasovat pro zastupitelstvo, které proběhne týden po stažení žádosti o směnu, vyvěšené na úřední desce do 16.9.