Zajímavostí je, že bylo prokázáno předkupní právo 3 dalším spolumajitelům, nicméně přihazoval pouze 1 z nich, který to tímto vyhrál za vyvolávací cenu. (1792019003)

Druhou zajímavostí je, že současně probíhala ještě druhá dražba z pozůstalosti a to 1/2 rodinného domu v Letkovicích, kde již dražil spolumajitel domu (1792019002) a kupce JZD (1792019003).

Cena za RD z vyvolávacích 800 000,- se vysplhala až na 1 500 000,-.  

Detail dražby Pozemky k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2
Detail předmětu dražby: Pozemky k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2
Pozemky k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2
Detail dražby Rodinný dům k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2
Detail předmětu dražby: Rodinný dům k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2
Rodinný dům k.ú. Letkovice - podíl id. 1/2

Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích, které se nacházejí severně od okraje samostatné části města Ivančice Letkovic. Stavební pozemky a manipulační plochy se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva. Zemědělské pozemky leží mimo zastavěné území směrem na Novou Ves a Oslavany v lokalitách Široké plachty, Na Vavruškách. Letkovická niva, Za Bouchalem a Vinohrádky ve žlebech. Lesní pozemky se nacházejí v okolí kopce Bouchal a v okolí lokality Široké plachty.
Stavební pozemky jsou zastavěny stavbami jiných majitelů. Stavby nejsou předmětem dražby!
Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří - se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva. Areál je oplocený a jsou zde rozvody IS.