Není žádným tajemstvím, že spekulanti na trhu nemovitostí dnes mají svého známého exekutora, viz náš článek o dobrovolných elektronických dražbách.

Dnes se podíváme na zoubek prodaným polnostem v katastru Ivančice. Jde konkrétně o tyto parcely

číslo rozloha výsledná cena cena podle BPEJ obchodovatelná cena
1200/176 4513 48,-/m2 215 000 16,-/m2 72208,- 25,-/m2 112825,-
1200/457 9982 48,-/m2 475 000 12,-/m2 119784,- 20,-/m2 119784,-
1200/178 16258 45,-/m2 730 000 16,-/m2 160128,- 25,-/m2 406450,-

Dobrovolná exekuční dražba bez znaleckého posudku

Na začátku roku 2019 proběhly 3 dobrovolné exekuční dražby (069 ED 00012 / 18 - 3, 069 ED 00014 / 18 - 3, 069 ED 00003 / 19 - 3).

2 ze 3 těchto dražeb proběhly za nesmyslně vysokou cenu stejnému majiteli. Ten byl tedy luxusně uveden v omyl, na druhou stranu si každý o svých investicích rozhodujeme sami.

Pokud se vám podaří takto libově prodat pole, pak jste opravdu králové. Opačným příklad pak je Umění neprodat aneb prodej polností za 89,-/m2

To nejhorší na celé situaci

Tyto polnosti byly koupeny v roce 2017 panem s deseti tituly z Prahy, který také patří mezi spekulanty na trhu nemovitostí. Ty odkoupil od starého pána Figera z Ivančic, kterému  pomohl z exekuce (pán ma na sobě další exekuci a nejspíše již přijde i o dům).

Všechny tyto polnosti odkoupil za cenu 8,-/m2 takze pánovi zaplatil nějakých 130000,-

Pak díky pánovi z Letkovic přes dobrovolnou exekuční dražbu získal 215000,-+475000,- = 690000,-. Zisk 560 000,- a ještě mu zůstala parcela 1200/178 o největší rozloze. Pan spekulant z Farmy Duha se má ještě hodně co učit viz náš článek o dobrovolných elektronických dražbách aneb jak to dělají profíci.

parc.č. 1200/176 orná půda o výměře 4513 m2

parc.č. 1200/457 orná půda o výměře 9982 m2

Neprodaná parcela

parc.č. 1200/178 orná půda o výměře 16258 m2