Pokud zpětně procházíte například staré exekuce a závidíte jak šlo v roce 2014 ještě nakupovat "levně" nebo čtete archivované záznamy zasedání vaší obce, narazíte na původní označení parcel pomocí PK - pozemkový katastr. Jde o původní identifikace před digitalizací katastru.

Tento původní kód sice po digitalizaci mohl zůstat stejný, ne vždy to ale platí. Naštěstí katastr umí zobrazit převodník těchto parcelních čísel.

Otevřete si přes google nahlížení do katastru nemovitosti (ano, ta adresa je příšerná) a v menu vyberte položku Kat. území - url https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx a zadejte vaše katastrální území

Menu položka Kat. území

Načte se vám stránka - Informace z katastrálního území, kde vyberte srovnávací sestavení

Dokument je PDF, kde naleznete původní PK číslo, tak i nová označení, v některých případech totiž mohlo dojít k rozdělení parcely na několik částí a tak má každá svou vlastní identifikaci.

Příklad takového výpisu - PK 620/1 se rozpadla na 4 parcely označené 620/13, 637/7, 693/14 a 693/126.