UZSVM aka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odprodeji nepotřebný majetek státu a dává o tom vědět vyvěšením na portále nabidkamajetku.cz a dále pak také informuje příslušný městský úřad.

Datová schránka - již 10 let s námi

Posílat dopisy je dost nákladné, proto byly zřízeny datové schránky, aby jednoznačně identifikovaly občana nebo právní subjekt při komunikaci se státem a mohly tak být šetřeny prostředky státu na obeslání dopisem (kde kromě pošty musíte i vlastnit a platit provoz tiskárny a dalších spotřebních materiálů).

Přesto ještě dnes s hrůzou zjistíte, že tisknout, papírovat a zakládat je GRO našeho státu. Viz prodej nepotřebné parcely v katastru Ivančic v lokalitě nikoho. Doručeno písemně, nascanováno zpět do PDF - provedena el. konverze dokumentu a vyvěšena na web města.

Kapitola 2 - bezcenná parcela

Jde o parcelu č. 2168/2 o výměře 17m2 s nejnižším podáním 650,-. A představte si, že ji dokonce nějaký úředník jel do terénu nafotit, toto také platíme z našich daní. Těším se na výsledek dražby s počtem 0 účastníků.

zahrada 17m2 

https://nabidkamajetku.cz/Home/Detail/40992